Vervepremie

Vervepremie

Verv et nytt medlem til NBCC avd. Borg, og få 2 FLAX lodd i premie.

Fyll ut kupongen i Go'turen, og send den på mail til: avd167@nbocc.no eller

på sms til Jørgen Snoen tlf. 911 69 294, så ordner vi med innmeldingen sentralt.